to dare to think

THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG


1. Failure doesn't mean that you don't have abilities, but simply that you haven't had success.
Thất bại không có nghĩa rằng bạn không có năng lực, mà chỉ đơn giản rằng bạn đã không thành công.

2. Failure doesn't mean that you can't do anything, but simply that you can learn one more thing.
Thất bại không có nghĩa là bạn không thể làm nổi bất kì điều gì, mà chỉ đơn giản là bạn học được thêm nhiều điều hơn.

3. Failure doesn't mean that you are locked down, but simply that you are brave enough to face up.
Thất bại không có nghĩa là bạn đã cúi đầu, mà chỉ đơn giản là bạn đủ can đảm để đương đầu với nó.

4. Failure doesn't mean that you have nothing to do, but simply that you have one in other ways.
Thất bại không có nghĩa là bạn chẳng còn gì để làm, mà bạn đã có thêm được một trong nhiều cách khác nữa.

5. Failure doesn't mean that you are weak, but simply that you are not perfect the same everybody is.
Thất bại không có nghĩa rằng bạn là người yếu ớt, mà chỉ đơn giản rằng bạn không hề hoàn hảo hơn tất cả mọi người mà thôi.

6. Failure doesn't mean that you waste your life and hands, but simply that is reason for the new begining.
Thất bại không có nghĩa là bạn đã lãng phí đi cuộc sống và trách nhiệm của mình, mà chỉ đơn giản rằng: đó là lí do cho một sự bắt đầu thật mới mẻ.

7. Failure doesn't mean that you get rid of it, but simply that you have to try more.
Thất bại không có nghĩa rằng bạn từ bỏ nó, mà chỉ đơn giản là bạn phải cố gắng nhiều, nhiều hơn mà thôi.

8. Failure doesn't mean that you'll never succeed, but simply that you need more training.
Thất bại không có nghĩa rằng bạn sẽ chẳng bao giờ thành công, mà chỉ đơn giản rằng bạn cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa.

9. Failure doesn't mean that we get rid of yourself, but simply that we need a better will.
Thất bại không có nghĩa rằng chúng ta từ bỏ đi bản thân mình, mà chỉ đơn giản là chúng ta cần một tương lai tốt hơn.

And at last simply that: Failure is the success's mother!!!
Và cuối cùng thật đơn giản rằng : thất bại là mẹ của thành công!!!

Phản ứng:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | ewa network review